บล็อคโฟม & เทโฟม

 • Blend Polyols for Block Foam

  ผสมโพลิออลสำหรับบล็อคโฟม

  Blend Polyols สำหรับ PIR Block Foam เป็นโพลีออลผสมที่ใช้ hfc-245fa หรือ 365/227 สารทำฟอง โดยมีโพลิออลเป็นวัตถุดิบหลัก ผสมกับสารช่วยพิเศษ เหมาะสำหรับใช้เป็นฉนวนในการก่อสร้าง การขนส่ง เปลือก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ .วัสดุนี้ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับเส้นต่อเนื่องผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนที่ทำปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตมีข้อดีดังต่อไปนี้:

  ● เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทำลายชั้นโอโซน

  ● แรงอัดสูงและความเป็นเนื้อเดียวกันที่ดีของกำลังไอโซโทรปิก

  ● ประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมและความเสถียรของมิติ