เกียรติบริษัท

ดงดาโพลียูรีเทน
องค์กรไฮเทค

ใบรับรองการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จด้านเทคนิคขั้นสูง

ทงดา เคมิคอล
องค์กรไฮเทค

รางวัลความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jinshan

สิทธิบัตรเซี่ยงไฮ้
หน่วยนำร่อง