โพลีคาร์บอกซิเลตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (PCE)

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    สารลดน้ำพิเศษโพลีคาร์บอกซิเลต (PCE)

    เป็นสารลดน้ำพิเศษโพลิคาร์บอกซิเลตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอัตราการลดน้ำสูง การกักเก็บน้ำดี และการปรับตัวที่ดีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในคอนกรีตที่มีข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพหลายประเภท เช่น คอนกรีตสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตปรับระดับเอง จากนั้นใช้ในการผลิตรางรถไฟความเร็วสูงและการก่อสร้างพิเศษ และอื่นๆ