โพลิเอทิลีนไกลคอลซีรีส์ (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    ชุดโพลีเอทิลีนไกลคอล

    ลักษณะของ PEG เปลี่ยนจากของเหลวใสเป็นเกล็ดตามน้ำหนักโมเลกุลและมันคือความสามารถในการละลายน้ำและความเป็นพิษต่ำไฮดรอกซิลที่ปลายทั้งสองของโครงสร้างโมเลกุลของซีรีส์ PEG มีลักษณะเฉพาะของแอลกอฮอล์ต่ำที่สามารถทำให้เกิดเอสเทอริฟิเคชันและอีเทอร์ริฟิเคชันได้