Tallow เอมีน Ethoxylates

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Tallow เอมีน Ethoxylates

    ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ละลายน้ำได้ซีรีย์นี้ไม่มีไอออนเมื่อละลายในตัวกลางที่เป็นด่างและเป็นกลาง ในขณะที่ตัวกลางที่เป็นกรดจะแสดงประจุบวกมีความคงตัวทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและด่างและในน้ำกระด้างในตัวกลางที่เป็นด่างและเป็นกลาง ซีรีส์นี้สามารถผสมกับสารไอออนิกอื่นๆ